V jakékoli společnosti, ve které máte více zaměstnanců, je důležitá soudržnost. Když se cítíte dobře v kolektivu, podáváte samozřejmě i mnohem lepší výsledky. Přemýšleli jste někdy o tom, že jak se chováte k lidem, chovají se i oni k Vám? Lidé jsou jako zrcadla a vrací Vám všechny Vaše negativní pocity, nebo prohřešky. Hodnocení pracovníků je skvělý program pro firmy. Každý uvidí, jak jej vnímají ostatní a jak se k ostatním chová. Může tak nejen zlepšit své chování ve společnosti, ale pozvednout náladu, ve které pracují všichni zaměstnanci. Vše dostanete i s posudkem, který bude vypracován psychologem, jež bude všechny modelové situace pozorovat. Tyto informace jsou cenné jak pro zaměstnavatele, tak pro podřízeného zaměstnance.

Perfektní zpětná vazba

Tento způsob se rozmáhá a využívají jej firmy nejen v České republice, ale i v Německu, Rusku nebo ve Velké Británii. Všechny firmy se shodly na tom, že pohled zvenčí byl velmi přínosný a sami zaměstnanci se na nepříjemné situace dívají z různých úhlů. Na pracovišti je tak méně konfliktů a všem podřízeným i nadřízeným se pracuje mnohem lépe.