Jelikož po kmenech, označovaných jako Keltoi, nezbyla vůbec žádné písemné památka, neboť vše, co se o nich ví, pochází jen ze zápisků římských dobyvatelů Evropy, případně ze hmotných archeologických nálezů, pak je opravdu těžké hovořit o nějakých keltských horoskopech. Nikdo na světě totiž nemá ani tušení, jakým způsobem sledovali tito obyvatelé nebeské objekty, za jakým účelem stavěli své svatyně a „astronomické observatoře“, jak se dnes nazývají mnohé kamenné stavby, nacházené na různých místech Evropy. A nejde jen o Stonehenge, nebo Carnac, mnoho podobných nálezů se objevilo i v Německu, u nás. Jediným, nejsilněji akcentovaným názorem je, že hlavním úkolem těchto staveb bylo sledování pohybu Slunce, a to jednak slunovratů a obzvláště rovnodenností.

Jak to souvisí s námi?

Vzhledem k tomu, že každé obyvatelstvo na daném území zanechá nějaké svoje stopy i ve smyslu zanechaných zvyků, představ, technologických postupů a podobně, je třeba se dívat na naši současnost jako ne výsledek působení všech předcházejících obyvatel naší vlasti.