Péče o zdraví by měla být ve středu pozornosti každého zodpovědného člověka. Bez zdravých dělníků nelze úspěšně budovat kapitalismus, vyspělou konzumní společnost, ani generovat hospodářský růst a zvyšovat zisky majitelů podniků a fabrik. Nestačí si jen utahovat opasky v dobách krize, ale je třeba i zvyšovat produktivitu, obětovat čas a síly, aby se mohlo udělat něco navíc, ve prospěch celé společnosti, respektive těch, kteří ji ovládají. A to nelze účinně dělat, není-li dělník, či obecně zaměstnanec v dobrém zdravotním stavu, vždy připraven dřít podle momentálního přání zaměstnavatele.

Starejte se o sebe sami

Nejsou to ale zaměstnavatelé, kteří by se měli starat o regeneraci sil, odpočinek a preventivní zdravotní cvičení svých zaměstnanců. Každý, kdo chce mít práci, měl by to dělat sám a na své náklady. On chce přece práci! A často i mzdu. A domácí vířivky jsou jedním ze skvělých zařízení, která v tom mohou účinně pomoci.