Vjezdové brány posuvné kolejnicové se svým principem neliší od posuvných bran samonosných. Opět je realizován podélný pohyb při otvírání brány, nejlépe podél plotu z vnější strany, proto je maximálně úsporná co s týká prostorových nároků. Motory a převodovky se používají shodné jako u samonosných, ve stejném provedení, opět velice spolehlivé, dimenzované také na brány od 500 do 2200 kg. I jejich montáž je jednoduchá, ale kvůli potřebě umístění vodící kolejnice je třeba počítat se zásahem na povrchu vjezdové plochy.

Kolejnice a její nevýhody a výhody

Hlavní nevýhodou brány posuvné kolejnicové je právě zmiňovaná kolejnice. Je to zařízení, po kterém se pohybují opěrná kolečka brány. Má za úkol přesně vést bránu potřebným směrem. Její nevýhody se projeví hlavně v období nepříznivých povětrnostních podmínek. Pokud napadne sníh, je třeba kolejnici odmést, také namrzlá voda může působit problémy. Někdy i vlhké podzimní listí, či nafoukaná nečistota, písek mohou způsobit nutnost očisty kolejnice. Na druhou stranu je stavebně jednodušší příprava opěrných sloupků, které nemusí mít tak dimenzovanou základovou desku jako brány samonosné.