Anglické slovo spin v překladu znamená otočku nebo rotaci. S koncovkou –ing má svůj nezastupitelný význam ve sportovním odvětví. Jedná se o skupinovou aktivitu cílící na kardiovaskulární systém a zlepšování výkonnosti. Točivý moment žene účastníky vpřed, i když je zde zapotřebí jistá vizualizace, protože stojí na místě. Tedy spíše sedí.

Nevyužitá síla

Parta lidí, která nemůže z nějakého důvodu do přírody, nebo to neumožňuje počasí, hodinu či déle poctivě šlape do pedálů. A to celkem dost vehementně, až se z nich řine pot. Točivý moment, který využívají a energie, kterou vyrobí, by se mohla dále zužitkovat. Využít stacionární stroj, provést úpravy na elektrokola a energie by se mohla snímat a využívat třeba na svícení daného objektu.