Nesporným přínosem těchto garážových vrat byla úspora místa před vjezdem dovnitř, jednodušší manipulace, její větší rychlost i relativně mnohem bezpečnější užívání se vztahem k nebezpečí poškození například vlivem již zmiňovaného větru.

Nevýhody vcelku zanedbatelné

Tato vrata a jejich konstrukční řešení přinesly jedinou nevýhodu. Mechanismus zabral určitý prostor po stranách a snížila se výška vjezdu do garáže. Tyto nevýhody se dodnes projevují tam, kde staré škodovky a další nízké vozy nahradila auta vyšší a průjezd do garáže je, navíc díky existenci střešních antén, někdy opravdu „na knop“. Dnešním pohledem byla nevýhodou všech dřívějších typů také nulová isolace proti zimě. Ta se většinou řešila svépomocí, u dvoukřídlých verzí často různými zateplovacími závěsy, nebo později u obou druhů obkládáním z vnitřní strany zpravidla polystyrenovými deskami.